Kinderdagverblijf Teigetje Nootdorp

Info

Kinderdagopvang Teigetje is het eerste gebouw in een reeks van vier ‘blokkendozen’, waarvan de overige de functie van bedrijfsgebouw hebben. De contouren van het gebouw stonden vast. Jeanne Dekkers Architectuur droeg zorg voor het interieur en paste het exterieur aan op de bestemming van kinderdagverblijf. Het strakke gebouw is verlevendigd via overstekken, uitsnijdingen en verspringende vensterstroken. De laatste zijn op volwassen en op kinderhoogte geplaatst. Vlonders en vloeren steken over, waardoor er meer vloeroppervlak is en binnen- en buitenruimte vloeiender in elkaar overgaan. Teigetje heeft 10 groepen, zowel dag- als buitenschoolse opvang. Natuurlijk staat in een dergelijke omgeving het kind centraal. Centrale rol in het interieurontwerp spelen dan ook veiligheid, overzichtelijkheid en geborgenheid. De hal heeft een organische vorm en fungeert als baarmoeder van het gebouw, een centraal hart waaromheen alle groepen en voorzieningen liggen. Via open verbindingsroutes en entresols zijn lange doorzichten mogelijk. Het frisse kleurgebruik begeleidt de route naar de verschillende groepen en draagt bij aan de warme kindvriendelijke sfeer.

Details

Opdrachtgever Bouwbedrijf De Koning BV / Dierenbos BV Project nieuwbouw interieur/ aanpassing exterieur
Type Onderwijs Locatie Gildeweg 25, Nootdorp
Bekijk op de kaart
Grootte 1586 m2 Oplevering 2005
Adviseurs Buro Broersma, Den Haag (constructies) Aannemer Bouwbedrijf de Koning B.V., Bemmel

Zie ook