Buurthuis en Kinderdagverblijf Delft

Info

Op de plaats van een buurthuis, zijn een nieuw buurthuis en kinderdagverblijf gebouwd met de kerk als afsluiting van een nieuw buurtplein. De twee gebouwen vormen hoekstenen in het ortogonale weefsel van de wijk. Beide gebouwen hebben eenzelfde opbouw; een bakstenen hoekvormig deel van twee verdiepingen met er, aan de pleinzijde, een houten volume ingeschoven. Het houten volume wordt door een hal van de hoekbebouwing gescheiden. Hierdoor ontstaat een ‘lichtgang’ met daaraan de centrale ruimtes. De grote ruimtes bevinden zich aan de binnenzijde, de kleinere aan de buitenzijde. De ingangen liggen tegenover elkaar, wat de eenheid versterkt. De jongerenruimte heeft een uitkraging met een op de hemel gerichte cassette. Samen met de knalgroene kleur van het interieur zorgt dit voor een bijzondere ruimtebeleving. De geknikte stenen buitengevels sluiten aan bij het karakter van de omliggende wijk. Het hout aan de zijde van het binnenterrein past bij de sfeer van de groene speeltuin en de functie van de gebouwen.

Details

Opdrachtgever Gemeente Delft Project buurthuis en kinderdagverblijf
Type Combinatiegebouwen, Onderwijs Locatie Raamstraat, Delft
Bekijk op de kaart
Grootte 1.000 m2 Oplevering 2003
Adviseurs ABT, Delft (constructies) De Blaay-Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs BV, Rotterdam (installaties) Aannemer Van Oosten & De Vette Bouwmaatschappij, Delft