Jeanne Dekkers gekozen voor ontwerp Atolplaza Lelystad

De gemeente Lelystad heeft Jeanne Dekkers Architectuur als architect gekozen voor de nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie in Lelystad. De oplevering van de nieuwbouw is eind 2008 gepland.

Atolplaza, de naam die de wijkbewoners hebben gekozen voor dit centrum, komt in de Atolwijk als onderdeel van het wijkontwikkelingsplan Lelystad Oost. Van meet af was duidelijk dat het hierbij om meer zou gaan dan het louter onder één dak samenbrengen van verschillende voorzieningen, instellingen en personen. Het centrum moet een bijzonder gebouw worden met uitstraling dat bovenal ten dienste staat voor de diverse bewoners van de wijk. De wijk vergrijst snel en dit betekent een noodzaak tot verjonging. Jeanne Dekkers Architectuur is volgens de gemeente een prima partij om deze ambities te kunnen gaan waarmaken. Zij hoopt in een vruchtbare samenwerking tot een fantastisch gebouw te komen waar iedereen trots op is en zich zal gaan thuis voelen. Uit de presentatie bleek dat Jeanne Dekkers Architectuur oog heeft voor allerlei aspecten en wensen en hier op een eigen manier creatief mee omgaat. “Dat speelde ook een rol om tot dit besluit te komen”, aldus de gemeente.