Kindcentrum De Velduil Houten

Info

Voor KC De Velduil in Houten ontwerpen wij een bio-based basisschool met kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en sporthal. Duurzaamheid is integraal onderdeel van het ontwerp. De constructie en gevelafwerking worden van hout, we gebruiken bio-based materialen, passen natuurinclusieve maatregelen toe en ontwerpen een Energie Neutraal Gebouw en Frisse School.  

Door het programma te verdelen in twee compacte vierkante volumes, het kindcentrum enerzijds en de sporthal anderzijds, ontstaat een plek die optimaal gebruik maakt van de groene omgeving. Het groen vloeit tussen de gebouwen door. De compacte gebouwen geven ruimte aan een duurzame groene buitenruimte. Deze loopt rondom de school en versterkt de verbinding tussen het park en de wijk.

Het kindcentrum is 45 graden gedraaid ten opzichte van de noord-zuid lijn. Dit geeft een optimale klimaatzonering in het gebouw doordat de verschillen in opwarming binnen de school minder groot zijn. Er is namelijk geen pure zuid of noord gevel. Ook zorgt de centrale positionering op het kavel ervoor dat de school een alzijdige uitstraling heeft. Het kindcentrum heeft hierdoor alleen maar voorkanten; er zijn overal entrees!

De eenvoudige rechthoekige vorm van het kindcentrum krijgt identiteit door het gebruik van herkenbare gebogen vormen in gevelopeningen en dakrand. Deze vormen geven een speelse, herkenbare en welkome identiteit. Langs elke gevel van het Kindcentrum wordt een bijzonder torentje geplaatst met individuele leerplekken, bergingen of vluchttrappen om kracht te geven aan de compositie.

De gevels van het kindcentrum, de torentjes en alle kozijnen zijn gemaakt van verschillende onbehandelde duurzame houtsoorten. De isolatiewaarde van het gebouw is verhoogd ten opzichte van het bouwbesluit en in de gevel zitten tientallen nestkasten verwerkt. Rond de gevel van de school loopt een strook met meerjarige beplanting, bloemen en hoge grassen. Deze vormt een kleurrijke en geurende buffer tussen school en speelplein.

De plattegrond toont een compacte school met korte looplijnen en herkenbare clusters. Centraal ligt de dubbel hoge gemeenschapsruimte met keuken en speelplein, vanuit hier zijn er aftakkingen naar de vier clusters. Elk cluster bestaat uit een leerplein en meerdere groepsruimten. KC de Velduil bevat 20 groepsruimten waarvan de helft bestemd is voor speciaal onderwijs. De lokalen zijn via grote deuren aan elkaar en aan het leerplein gekoppeld, zo ontstaan tal van flexibele gebruiksmogelijkheden.

Het geheel wordt geordend door een rigide constructief grid met korte overspanning. De constructieve opzet is vanaf het begin van het ontwerpproces leidend geweest om zo deze houtbouw en bio-based school betaalbaar te maken. Om deze mooie houten constructie zichtbaar te houden zijn alle installaties integraal weggewerkt in een doorgaande installatiekoof.

Details

Opdrachtgever Openbaar Onderwijs Houten, Gemeente Houten Project Basisschool, kindcentrum, kinderdagverblijf, sporthal
Grootte 2.800 m2
Adviseurs Ingenieursbureau Van de Laar, Huisman & van Muijen installatieadviseurs

Zie ook