Jeanne Dekkers gekozen voor ontwerp Brede School Akkrum

Architectenbureau Jeanne Dekkers Architectuur, Delft is gekozen als architect voor de brede School Akkrum. Uit vele belangstellende bureau’s werden vijf bureau geselecteerd om een visiepresentatie te geven. Vanuit deze visiepresentatie werd Jeanne Dekkers Architectuur benoemd als winnaar van deze ronde en mag zij het project gaan doen.

In de beoordeling is vooral meegewogen dat het bureau vele spraakmakende gebouwen realiseert vanuit een heldere ontwerpvisie op de gebouwde omgeving. Het bureau zoekt en vindt voor iedere ontwerpopgave een zo specifiek mogelijk antwoord. Het ‘kijken en luisteren’ naar de plek, naar het programma van eisen, naar de wens en cultuur van de opdrachtgever en gebruiker en het zoeken naar onzichtbare elementen zijn belangrijke aspecten in de aanpak. Jeanne Dekkers heeft daarnaast oog gehad voor de wensen van de opdrachtgever om een duurzaam ontwerp te maken waarin aandacht was voor de combinatie gebouw en omgeving in een groene setting. “Het gepresenteerde ontwerp sprak iedereen aan”, volgens de selectiecommissie. Een ander positief punt was de vormgeving en het expressieve van het gebouw in samenspraak met natuurlijk lichtinval binnen. Dit spel met licht en zon werd ook hogelijk gewaardeerd.