Buitenplein Amstelveen

Info

Op de plaats van een parkeerplaats moest 25000 m2 winkelruimte worden gerealiseerd, zodanig dat er een verbinding tussen V&D en winkelcentrum Binnenhof tot stand kwam. Deze verbinding diende tegelijkertijd een aangename verblijfsplek te worden. Het Buitenplein is opgevat als een geplooid tapijt van terracotta tegels. In de plooien bevinden zich de winkelruimtes, alsmede de zitplekken, waterpartij en kiosk. Een gedeelte van het plein is verdiept aangelegd waardoor een centrale verblijfsplek ontstaat. Voor de wanden, daken en bestrating is gebruik gemaakt van hetzelfde materiaal. Hierdoor is het Buitenplein nadrukkelijk één geheel en biedt het tegenwicht aan de omliggende grijsgrauwe bebouwing. Bij de vormgeving van de winkelpaviljoens zijn de bestaande stedenbouwkundige diagonale assen gebruikt. Samen met de overstekken op de begane grond waarborgt dit optimale zichtlijnen. De winkelfronten richten zich in eerste instantie naar het plein, maar nadrukkelijk ook naar de overige zijden. Hierdoor vervaagt het voor winkelcentra vaak zo dodelijke contrast tussen voor- en achterzijde.

Details

Opdrachtgever Stadshart Amstelveen Ontwikkelings-maatschappij Project winkels en buitenruimte
Type Stedenbouw Locatie Handelsweg, Amstelveen
Bekijk op de kaart
Grootte 3.000 m² Oplevering 1997
Adviseurs Huydts, Den Haag (constructie) Technical Management, Amersfoort (installaties) Aannemer Ballast Nedam, Breda