Visie

Poëtisch ingenieursschap

Jeanne Dekkers Architectuur realiseert vele, spraakmakende gebouwen vanuit een heldere ontwerpvisie op de gebouwde omgeving. Het bureau vindt voor iedere ontwerpopgave een zo specifiek mogelijk antwoord. De start van elk ontwerpproces is een grondige kennismaking met de opgave door een formulering van de probleemstelling en een onderzoek naar belangrijke aspecten van het uiteindelijke gebouw. Deze aspecten zijn het ‘kijken en luisteren’ naar de plek, het programma van eisen, de wens van de opdrachtgever, de cultuur van de gebruiker en het zoeken naar onzichtbare elementen welke kenmerkend zijn voor de opdracht. Het ontdekken van deze aspecten is van belang om een goed beeld van de opgave te krijgen. Het is voor Jeanne Dekkers Architectuur belangrijk om de essentie achter de alledaagsheid van de omgeving te ontdekken. Iedere ontwerpopgave benaderen we vanuit de geschiedenis en betekenis van de locatie; ‘het cadeau van de plek’. Door de vondst van de eigenheid van de plek, het karakteristieke van de wens van de opdrachtgever en de uniciteit van verscholen bestaande betekenissen ontstaat een nieuw beeld dat leidt tot een unieke vertaling in het ontwerp. Poëzie (licht en ruimte, kleur en textuur) en ingenieursschap (maat en verhouding, techniek en detail) zijn voor ons de belangrijkste ingrediënten voor een gebouw dat in alle opzichten goed functioneert en waar iedereen trots op is. Naast duurzaamheid zijn flexibiliteit en toekomstgerichtheid trefwoorden die we niet uit het oog verliezen. Bovendien wordt gedurende het ontwerpproces het budget bewaakt. Deze werkwijze maakt een gezamenlijke architectonische ambitie haalbaar, als het ware een droom die landt.

Organisatie

Binnen Jeanne Dekkers Architectuur werkt in de directie Jeanne Dekkers intensief samen met Anton Zoetmulder en Elise Zoetmulder. Jeanne Dekkers is naast haar succesvolle architectenbureau jaren als hoogleraar verbonden geweest aan de TU-Eindhoven. Anton Zoetmulder is cum laude afgestudeerd aan de TU-Delft en geeft als architect-ontwerper invulling aan conceptontwikkeling van kleine en grote projecten. Elise Zoetmulder is afgestudeerd aan de Willem de Kooning academie en de Manchester Metropolitan University als product en interieur ontwerper, zij is  gespecialiseerd in ontwerpen die ontstaan vanuit een verhaal en intuïtie. Het bureau staat voor een multidisciplinaire aanpak waarin meerdere specialisten samenwerken vanuit eigen kennis en expertise. De coördinatie van dit proces, poëzie en ingenieursschap, vormt een extra uitdaging die leidt tot kwaliteit. Zeer uiteenlopende opdrachten op alle schaalniveaus behoren tot de bureauportfolio, van stedenbouwkundige plannen, utiliteitsbouw, publieke gebouwen, scholen en woningbouw tot interieur: ‘van stad tot stoel’. In hecht teamverband worden alle voorkomende fasen uitgewerkt en begeleid, van ontwerp tot en met de oplevering van het laatste detail. Het team wordt aangevuld door bouwkundige uitwerkers met ervaring met begrotingen en bestekken. Dit team werkt met groot enthousiasme aan de diverse opdrachten in de verschillende stadia van ontwerp naar realisatie.