Onderzoek


Sense & Care Platform

Sense & Care is een platform voor onderzoek als nieuwe tak binnen Jeanne Dekkers Architectuur. In dit platform wordt gewerkt aan onderzoek waarbij de zintuiglijke beleving uitgangspunt is voor de gebouwde omgeving. In de literatuur die handelt over de zintuiglijke beleving, van Juhani Pallasmaa tot Peter Zumthor en overige, wordt er voordurend aan sfeer gerefereerd. Het analyseren waardoor een goede sfeer wordt verkregen vereist meer studie. Er dient een bijbehorende taal afgesproken te worden, waardoor het ontwerpen vanuit zintuiglijke beleving hanteerbaar wordt en niet blijft hangen in sfeeromschrijvingen. Ontwerptools worden ontwikkeld vanuit de analyse van de zintuiglijke beleving, welke toegepast worden in de ontwerpen.

Ontwerpen vanuit de beleving

Het ontwerpen van onze omgeving verdient meer aandacht per vierkante meter. Het realiseren van megalomane structuren waarin mensen als mieren zich thuis proberen te voelen laat weinig ruimte over voor de individuele mens. Verloren in de drukte van het verkeer, de trein of een winkelcentrum zoekt de mens zijn weg en is op zoek naar een individuele plek waar gewerkt en gewoond kan worden. Dit dagelijks ritueel maakt het voor behoeftige mensen moeilijk om zichzelf te vinden en om in balans te blijven of om zich beter te ontwikkelen. Het ontwerpen van onze omgeving zal vanuit de beleving van de individuele mens bezien moeten worden, en daarbij speelt de werking van de zintuigen en de daaruit volgende beleving van de gebouwde omgeving een belangrijke rol.