Duurzaamheid in de gebouwde omgeving

Duurzaam bouwen is in de visie van Jeanne Dekkers Architectuur geen doel maar een gevolg voortkomend uit een ontwerpattitude. De verantwoordelijkheid die je als architect hebt voor de mens, de maatschappij en de wereld op korte en lange termijn drukt zich uit in een visie op de gebouwde omgeving. Door bewuste toepassing van materialen, techniek en kennis vanuit alle duurzaamheidsaspecten ontstaat als vanzelf een gebouw met een unieke schoonheid. Een integraal ontwerpproces waarin belangen, behoeften en mogelijkheden van plek, gebruiker, gebouw en milieu vanaf het allereerste moment interactief zijn, leidt tot het optimale product. De natuur is daarbij inspiratiebron en doel, de natuur kent geen verkwisting in de zin van energie en schoonheid, de natuur is in balans in haar natuurlijke kringloop. Het beschouwen van de gebouwde omgeving als onderdeel van de natuur, waarin hergebruik van materiaal en energie uitgangspunt is, leidt tot een omgeving in balans, in evenwicht met de natuur. Daardoor ontstaat er een duurzame wereld met een natuurlijke schoonheid.

Duurzaamheid in de gebouwde omgeving is meer dan het voldoen aan gestelde (milieu-)technische en functionele eisen en normen. Schoonheid is in onze optiek meer dan een kritische randvoorwaarde, ook in de ethische zin. Deze strekt zich uit binnen ons bureau, naar de wijze waarop we met ons bureau, de mensen en de huisvesting omgaan , hoe we onze klanten en toekomstige gebruikers benaderen, en de wijze waarop we participeren in onderwijs en culturele manifestaties. Duurzaamheid in relaties leidt tot betere communicatie en is mede daardoor een voortdurende voedingsbodem voor verdieping van kennis en inzichten. Het uitdragen en communiceren van visies en het toetsen ervan aan de toekomst leidt tot scherpte en vernieuwing. Deze frisse, open houding is de voedingsbodem voor een open verhouding met de omgeving, waarin als vanzelf een optimaal en duurzaam antwoord op de gestelde vragen wordt gevonden.
Het is een education permanente, waarin ieder nieuw gebouw een reflectie is op onze uitgangspunten, waarin onze kennis in technische, sociale, maatschappelijke, ecologische en economisch zin worden ingezet.